Индустрија Вести

Вовед до Фалсификување Умира

2019-09-26
Фалсификување Die е општ термин за калапи што се користат за формирање волумен на метали во топла или ладна состојба. Поради различните работни карактеристики на различните опрема за фалсификување, структурата на фалсификувањето, исто така, е доста различна, и постои мала разлика во дизајнот на умирањата.

Комплетен процес на дизајнирање на фалсификување, првото размислување треба да биде: да се добијат фалсификати што ги исполнуваат барањата за димензионална точност и добри структурни перформанси, притоа исполнувајќи ги барањата за продуктивност; второ, Фалсификување Умре треба да има доволно сила и долг живот. И производството е едноставно, инсталацијата, прилагодувањето и одржувањето се погодни. Затоа, треба да се изврши сеопфатна анализа при дизајнирање на Фаринг Умирање.