Индустрија Вести

Вовед до Фалсификување Машина

2019-09-26
Машината за фалсификување се однесува на машина што користи метод за чекање за да направи метален материјал во пластична состојба во работното парче со одредена форма и големина и да ги промени неговите физички својства.

Чекан за фалсификување фалсификувана во машината за фалсификување е многу слична во перформансите на обработката со машината за притисок (особено машината за фалсификување), но како фалсификуван чекан од поранешната, реакционата сила генерирана од машинската машина не се толерира од креветот, туку е поддржано од фондацијата на обвивка. Ова е фундаментално различно од печатот на второто.