Индустрија Вести

Фалсификување Чекан Карактеристики

2019-09-26
Карактеристики:

Фалсификување на чекан е едноставен фалсификат производствен капацитет со едноставна структура и прилагодливост на добра процеса.


Фалсификување чекан е генерално поделен на воздушен чекан (пареа чекан), шалтер за контра, електро-хидрауличен чекан и така натаму. Бидејќи воздушниот чекан има карактеристики на големи вибрации и голема бучава, тој е погоден за средна и мала тонажа; принципот на чекан за фалсификување на голема тонажа се заменува со опрема како што се чекан и електро-хидрауличен чекан. Според целта на фалсификување чекан може да се подели на слободно фалсификување чекан, да умре ковајќи чекан и така натаму.