Индустрија Вести

Фалсификување Чекан принцип

2019-09-26
Фалсификување чекан е најчесто користениот вид опрема за фалсификување. Фалсификцискиот чекан е машина која е срушена од тежок чекан или ја обработува надворешна сила за да предизвика движење со голема брзина за да се генерира кинетичка енергија за да се работи на празно за да се деформира пластично. Фалсификување на чекан е најчестата и најстарата машина за фалсификување. Тој е едноставен во структурата, флексибилен во работењето, широк во употреба и лесен за одржување. Таа е погодна за слободно фалсификување и фалсификување на умирање. Сепак, вибрациите се големи и тешко е да се постигне автоматско производство.

Принцип на работа на фалсификување чекан: Користејќи пареа, хидраулични и други преносни машини за да се направи делот што паѓа (клипот, чекан, дупчалка, модул) да се движи и да акумулира енергија, применувајте ја оваа кинетичка енергија на ковање, така што фалсификувањето може да добие пластична енергија за деформација , за да се заврши секој процес на фалсификување.