Индустрија Вести

Што се на предности од мувла удар мувлаing?

2019-09-26
(1) Кога топењето се вбризгува во шуплината на паризниот калап, тој е подложен на одреден ефект на ориентација во периферната насока. Покрај тоа, температурата на која се надува на паризонот е пониска од онаа на калапирање на ударниот удар, а ориентациониот ефект од инфлацијата може да се задржи повеќе, што придонесува за подобрување на јачината и сличноста на садот.
(2) Големината на контејнерот (особено големината на конецот на вратот) има голема прецизност: полесно е да се обезбеди униформност на дебелината на wallидот на садот според барањата, а спецификациите на садот се униформни.
(3) На контејнерот не се формираат споеви, не се бара кастрење и генерално не се произведува отпадоци (отпадот што се создава со калапи со ударна удар е обично од 5% до 30%).
(4)Модулот на лизгачкото дно може да се постави на калапот со меур на кутија, така што дизајнот на формата на дното на садот е пофлексибилен.
(5) Тој е посоодветен за формирање на цврсти пластични садови и широки контејнери за уста.
(6) Контејнерот има висок сјај, а садот формиран од транспарентен полимер е секогаш транспарентен.