Индустрија Вести

Што се на бенефиции од инјекција обликување и удар обликување?

2019-09-26
1. Тој е посоодветен за формирање цврсти пластични садови и широки контејнери за уста.
2. Садот Box Blow Mould има висок сјај, а садот формиран со светлиот полимер е секогаш јасен.
3. Калапот со дух на боксот може да биде опремен со модул на лизгачки дно, така што формата на дното на садот е пофлексибилна.
4. Скалата на контејнерот (особено скалата на конецот на вратот) има голема прецизност: полесно е да се обезбеди униформност на дебелината на wallидот на садот според барањата, а стандардот на садот е униформа.
5. Контејнерот не претставува споен спој, и не е потребно кастрење. Општо, не се создава отпад (отпадот произведен од калапи со ударни удари е обично од 5% до 30%).
6. Кога точката се вбризгува во шуплината на паризниот калап, таа е подложена на одреден ефект на ориентација во периферната насока. Понатаму, температурата на која паризонот е надуен е помал од оној на калапирање на ударниот удар, а ориентациониот ефект од инфлацијата може да се задржи повеќе, што придонесува за подобрување на јачината и сличноста на садот.