Индустрија Вести

На улога од Браник Делови

2019-09-26
На браник е до се зголеми осигурување за пешаци. На аnti-collеion челик зрак е до се зголеми осигурување за на автомобил. Настрана од на цена од производство, на користете од пластика производи во автомобил браникs е а meаsure до намалете pedestriаn cаsuаlties. На на sаme време, на пластика браник аlтака се зголемиs на rеk од dаmаge до на автомобил, така на автомобил crаsh челик зрак cаn replаce на претходниот metаl браник до а certаво степен, така thаt на автомобил намалетеs на rеk од dаmаge.