Индустрија Вести

Вовед до Auдоmotive Делови Connecдоr

2019-09-26
Конекторот за автомобилски делови е компонента со која електронските техничари често доаѓаат во контакт. Неговата улога е многу едноставна: да ја премости комуникацијата помеѓу блокираните или изолирани кола во колото, така што струјата да тече, така што колото ја постигнува предвидената функција.

Формата и структурата на конекторот за автомобилски делови се менува постојано. Главно е составена од четири основни структурни компоненти: контакт, куќиште (во зависност од видот), изолатор и додатоци. Во индустријата, исто така, обично се нарекува обвивка, конектор и обликувана кутија.