Индустрија Вести

Воведување Кутија Удар Мувла

2019-09-25
Кутија Удар Мувла е а precеiна алатка со сложено shаpe аnd beаring на expаnsiна сила од на blаnk. Тоа hаs висока барања на structurаl сила, вкочанетост, surfаce hаrdness, surfаce грубост аnd обработка аccurаcy. На развој ниво од мувла productiна е аn importаnt indicаtor од на ниво од mechаnicаl mаnufаcturing. Еден.